Page d'accueil > Notice bibliographique en cours

Berlaimont Noël (de)  Een profitelijck boecxken om Francoys ende Duytsche oft Vlaems te leeren spreken. Ung prouffitable livret pour apprendre a parler francoys Anvers : Andries Luberts  1552 

USTC : 78159 .

Claes, 1974 : n°150 . Lindemann, 1994 : p.605 .

1 localisation : Augsburg (De), Staats- und Stadtbibliothek ○

Notice n°482.

Notice créée le jeudi 2 avril 2015 → Mise à jour le lundi 1er juin 2020
Cette édition est une édition originale ou significative.

Références externes

Catalogues et métacatalogues en ligne d'établissements documentaires

2011-.... . Universal Short Title Catalogue (USTC). Université de St Andrews.

Date de consultation

02 04 2015

Référence de la ou des notice(s)
78159
Auteur(s) primaire(s)
Berlaimont, Noël de
Titre moderne
Een profitelijck boecxken om Francoys ende Duytsche oft Vlaems te leeren spreken. Ung prouffitable livret pour apprendre a parler francoys
Transcription de la page de titre
¶ Noel van Ber= || lamaimont : Walsche schoelmeester || Tantwerpen. || [D]Jt is een pro= || fitelück boercken om Fran= || coys/ ende Duytsche oft Vlaems te || leeren spreken/ inhoudende veel || ghemeyne redenen. || Cecz est vng prouffitable iurer pour || apprendre a parler Francoys & bas || alleman ou Flameng. Contenant || beaucoup de communes || raysons. || ¶ Gheprint Tantwerpen by Andries || Juberrs. Anno. M. D. Lij. || ¶ Dit is gheuisiteert by heer Jan Goesmij/ Licen= || ciaet inder Godheyt/ prochiaen van sinte || Jacops kercke Tantwerpen.
Impression
Antwerpen, Andries Luberts, 1552
Date d'édition
1552
Format

Collation
ff. [24]
Signatures
A-C8
Référence(s) bibliographique(s) associée(s)
Claes 150
Localisation du ou des exemplaire(s)
Augsburg (De), Staats- und Stadtbibliothek Rar 13

Table(s) de dictionnaires sur support papier

1974. Claes, Frans. Lijst van Nederlandse woordenlijsten en woordenboeken gedrukt tot 1600. Nieuwkoop : B. De Graaf. Coll. « Bibliotheca Bibliographica Neerlandica », Vol. IV. [Reprinted from De Gulden Passer, 49e jaargang (1971)].

150

Entête

Noel van Berlaimont, Een profitelijck boecxken om Francoys ende Duytsche oft Vlaems te leeren spreken. Ung prouffitable livret pour apprendre a parler Francoys et bas alleman ou Flameng. Antwerpen, Andries Luberts, 1552. 8°. A-C8 24 ff.

a)

Verd. Vocab. III 5 a ; Riemens 13-14.

b)

Augsburg SB (Rar.).

c)

Frans-Nederlands gesprekboekje, volgens Riemens veeleer een op zichzelf staand werkje dan een verkorte uitgave van het Vocabulare van Berlaimont. Omdat onmiddellijk vóór de tekst als titel staat de cleyn Colloquia en op het einde de cleyn walsce Colloquia, vermoedt Riemens dat dit De cleyne Colloquien int vlaemsche ende franchois ziïn, die reeds in 1550 bij J. Lambrecht te Gent waren uitgegeven, maar die verloren gegaan zijn (Bibl. Gant. I 87 ; Verd. Vocab. III 3a). Als tweede deel werden in 1552 Die Conjugacien (1545) van Berlaimont opnieuw opgenomen.


1994. Lindemann, Margarete. Die französischen Wörterbücher von den Anfängen bis 1600. Entstehung und typologische Beschreibung. Tübingen : M. Niemeyer.

Page(s)

605

Auteur(s)

Noël van BERLAIMONT

Titre

Een profitelijck boecxken om Francoys ende Duytsche oft Vlaems te leeren spreken. Ung prouffitable livret pour apprendre a parler Francoys et bas alleman ou Flameng

Lieu d'édition

Antwerpen

Imprimeur(s)/Libraire(s)

Andries Luberts

Année d'édition

1552

Référence(s) bibliographique(s), commentaire et localisation(s) du ou des exemplaire(s)

Augsburg ST/SB, Claes 150