Page d'accueil > Notice bibliographique en cours

Septem Linguarum dilicidissimus dictionarius Paris : Arnoul L’Anglier, Charles L’Anglier  1541 

Niederehe, 1995 : n°279 .

1 localisation : Washington, DC (USA), Library of Congress ○

Notice n°1890.

Notice créée le mardi 22 mai 2018 → Mise à jour le mercredi 21 novembre 2018

Références externes

Table(s) de dictionnaires sur support papier

1995. Niederehe, Hans-Josef. Bibliografía cronológica de la lingüística, la gramática y la lexicografía del español (BICRES) : Desde los comienzos hasta el año 1600. Amsterdam, Philadelphie : John Benjamins Publishing Company. Coll. « Studies in the History of the Language Sciences », n°76.

Numéro

279

Date/Auteur(s)

1541. Anónimo

Titre

Septem Lingvarvm dilicidissimus dictionarius

Publication

Paris : Arnoul et Charles L’Anglier

Commentaire

« In het « Supplement » van de « National Union Catalog. Pre-1956 Imprints » (deel 538, 1977 : 517, nr. ND 0419095) wordt een zeventalige editie van de « Dilucidissimus dictionarius » uit 1541 vermeld. Deze editie verscheen in Parijs bij de gebroeders Arnoul en Charles les Angliers. Op het titelblad van deze Franse uitgave is de Franse versie von de titel in een groter corps weergege ven. Het verso van het titel­blad vertoont een illustratie (de enige illustratie in de zeventalige « Dilucidissimus ») : een — ’afgereden’ — houtsnede met een vorstelling uit het schoolleven ; de « Dilucidissimus » was oorspronkelijk voor ’zelfstudie’ door kooplieden e.d. bedoeld. Het enige bekende exemplaar bevindt zich te Washington in de Library of Congress (signatuur : P 361.S5 Rare Book Room). In dit exemplaar ontbreken de folia A6 en Æ ; beschadigt zijn de folia A8 (A8a, regel 1-2) en H2 (H2.a3>-H2.a6, regel 19-25 ; H2.a7, regel 1 en 16 - 25 ; H2.b1, regel 1). De collatieformule wordt door de LOC — bij schrijven d.d. 23 januari 1984 — ais volgt gegeven : »A8 (-A6 and Æ) B-G8H8. The book is paginated in a contemporary hand.« Ter verduidelijking kan aan deze beschrijving nog worden toegevoegd, dat dit werk net als de overige zeventalige uitgaven in oblong formaat is uitgegeven, waarbij iedere bladzijde zeven kolommen telt. Overigens zou het laatste katern (H) behalve twee bedrukte folia ook nog twee blanco folia kunnen bevatten : H4. Opmaak (romein) in tekstweergave vertonen meer overeenkomst met Claes 106 (1540), dan met Claes 108 (gotisch ; wellicht tussen 1534 en 1540). De Pa­rijse editie van 1541 zou kunnen teruggaan op de gedateerde Antwerpse uitgave uit 1540. De Parijse editie in zeven talen zou op haar heurt ten grondslag kunnen liggen aan de achttalige uitgave van 1546 (Claes 126). » (Knops 1985, « Dokumentaal, » 150)

Localisation(s)

Washington L Congress, P 361.S5 Rare Book Room

Bibliographie

Knops 1985, « Dokumentaal » 150